Podpora

Na odoslanie svojej otázky Podpore môžeš použiť nasledovný dotazník. Prečítaj si najprv poriadne všetky otázky a napíš čo najobšírnejšie odpovede na tieto otázky, aby sme mohli tvoj problém/žiadosť vyriešiť čo najskôr. Vezmi na vedomie, že bez platnej e-mailovej adresy nemôžeme tvoju požiadavku spracovať.

Chyby v hre, chyby pri prihlásení a chyby v pravidlách hry a otázky s tým súvisiace